16/07/2024

SEMINAR ZA LICENCIRANJE TRENERA

2 min read

Nogometna akademija HNS
Ustanova za obrazovanje odraslih u sportu
Ulica grada Vukovara 269 A
10000 Zagreb – Hrvatska
tel: +385 1 2019184, fax: +385 1 2441 508
e-mail: nogometna.akademija@hns-cff.hr
Zagreb, 30.04.2019.

OBAVIJEST
Za klubove I i II HNL
Trenere nositelje UEFA PRO i UEFA A licenci
Zainteresirane trenere nositelje ostalih UEFA licenci

Ovim putem vas obavještavamo da će se Seminar za licenciranje trenera I i II HNL (seniori i mladež) za natjecateljsku sezonu 2019/20 održati dana 11.06.2019. godine u Varaždinu, u T T S centru; Varaždin, Ul. Ognjena Price 34, dok će se praktični dio seminara održati na nogometnom igralištu NK Sloboda Varaždin.
Ovaj će seminar poslužiti i kao obavezni seminari za osvježenje licenci polaznicima NA HNS na UEFA A i UEFA PRO razini.
Osnovne informacije o seminaru
• Registracija polaznika: 09.00 – 10.00 sati
• Početak seminara : 10. 00 sati
• Cijena seminara je: 300 kuna
• Sredstva se uplaćuju na žiro račun: IBAN: HR61 2340 0091 1105 4679 6
adresa: Nogometna akademija HNS Ul. grada Vukovara 269a ; Poziv na broj – OIB sudionika; svrha uplate seminar licenciranja i osvježavanja licenci UEFA A /PRO
Raspored održavanja seminara će polaznici dobiti kod prijave.
U cijenu su uračunati troškovi participacije za seminar, ručak za sve sudionike, ulaznica za utakmicu Hrvatska – Tunis te izrada novih licenci.
Kandidati kojima ističe valjanost licence UEFA A ili UEFA PRO, a koji iz opravdanih razloga (zdravstvene poteškoće ili profesionalni angažman u inozemstvu) nisu u mogućnosti prisustvovati ovom seminaru, obavezu osvježenja trebaju regulirati kroz dodatne edukacijske seminare, bilo na razini nogometnih središta HNS ili nogometnih organizacija u zemljama u kojima rade.
O ostalim edukacijskim seminarima licenciranja za nadolazeću natjecateljsku godinu svi nositelji licenci UEFA B i UEFA A bit će obaviješteni putem svojih županijskih trenerskih organizacija ili putem obavijesti na internet stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.

S poštovanjem,
Predsjednik komisije trenera HNS – Nenad Črnko
Tajnik komisije trenera HNS – Robert Uroić
Ravnatelj Nogometne akademije HNS – Vatroslav Mihačić